Druk op enter om te zoeken

Zo herkent u een medewerker met schulden

Zo herkent u een medewerker met schulden

Body
Body

Het is lastig werknemers met geldzorgen te helpen. De belangrijkste reden daarvoor is dat zij zich schamen en daarom niet willen vertellen dat ze in de problemen zitten. Gemiddeld duurt het zo’n 5 jaar voor een schuldenaar hulp zoekt. Door boetes en incassokosten is het openstaande bedrag dan inmiddels opgelopen tot zo’n 40.000 euro. Hoe eerder geldzorgen worden verholpen, hoe beter. Maar hoe herkent u een werknemer met schulden?

Op het moment dat loonbeslag wordt gelegd, is wel duidelijk dat uw werknemer in de problemen zit. Dat moment wilt u natuurlijk voor zijn. Wees alert op de volgende gedragingen: 

Concentratieproblemen

Een medewerker met geldproblemen heeft meer moeite zich te concentreren. Ongewild dwalen zijn gedachten af naar de omvang van zijn schulden en manieren om die af te lossen. Daardoor levert hij gemiddeld genomen minder goed werk. 

 

Hoog ziekteverzuim

Hoog ziekteverzuim is ook een signaal. Geldzorgen brengen veel mentale klachten met zich mee. Het is niet ongebruikelijk dat die zich doorvertalen in lichamelijk ongemak, zoals hoofdpijn en rugklachten. Ook is het denkbaar dat uw werknemer zijn ziektedagen gebruikt om oplossingen te zoeken voor zijn geldproblemen.

 

Extra uren en voorschotten

Vraagt uw werknemer om extra uren, weekenddiensten, een voorschot of een lening? Ook dat kan een teken aan de wand zijn. Levensgebeurtenissen zoals een verhuizing, de geboorte van een kind of een echtscheiding kunnen er ook toe leiden dat uw medewerker in de problemen komt. Wees als werkgever alert als uw werknemer te maken heeft met zulke gebeurtenissen. 

 

Afzeggen voor feestjes

Zegt uw werknemer steeds af voor feestjes of betaalt hij niet mee aan cadeaus voor collega’s? Ook dat kan erop duiden dat hij problemen heeft de eindjes aan elkaar te knopen. 

 

Onverzorgd uiterlijk

Ziet uw medewerker er onverzorgder uit dan normaal of is hij veel aan het bellen onder werktijd? Dit kan wijzen op problemen in de financiële sfeer.

Het NIBUD maakte een signaalkaart waarmee werkgevers geldzorgen kunnen signaleren. U kunt hem hier downloaden. Het is ook in uw belang dat uw werknemer zorgeloos kan functioneren. Een medewerker met schulden kost jaarlijks zo’n 13.000 euro, onder meer door verlies aan productiviteit. Dat staat nog los van het risico op diefstal of fraude.

Artikel delen