Druk op enter om te zoeken

FAQ's: PMO

FAQ's: PMO

Body
Body

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen rond het preventief medisch onderzoek (PMO).

Is een PMO verplicht?

Volgens artikel 18 van de Arbowet moet een werkgever zijn werknemers "periodiek in de gelegenheid stellen een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken". Als werkgever bent u dus verplicht een PMO aan te bieden. Een werknemer is niet verplicht eraan mee te werken.

Vanaf hoeveel werknemers ben ik verplicht een PMO aan te bieden?

Iedere werkgever is verplicht zijn werknemers een PMO aan te bieden, ongeacht het aantal medewerkers.

Hoe vaak moet ik een PMO aanbieden?

In de Arbowet worden geen uitspraken gedaan over de frequentie van een PMO. Het algemene advies is 1 keer in de 3 tot 5 jaar een PMO aan te bieden. Er zijn aparte arboconvenanten opgesteld voor een aantal categorieën, zoals bijvoorbeeld werken met gevaarlijke stoffen.

Is een PMO hetzelfde als een PAGO?

Nee, een PMO is een verbeterde versie van het PAGO. PMO staat voor preventief medisch onderzoek. PAGO voor Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek.Er zijn 4 belangrijke verschillen.

  • U bent als werkgever, samen met de ondernemingsraad actief betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het PMO.
  • Een PMO brengt niet alleen de gezondheid van uw medewerkers in kaart, maar biedt ook suggesties waarmee u hun gezondheid kun verbeteren.
  • Een PMO richt zich op de lichamelijke en geestelijke conditie en leefgewoonten van uw medewerkers. Ook buiten werktijd. Een PMO kijkt ook naar chronische aandoeningen en riskante leefgewoonten.
  • Eventuele verplichte keuringen (op grond van de wet of cao) kunnen onderdeel uitmaken van het PMO.
Wie betaalt het PMO?

De kosten van het PMO zijn voor rekening van de werkgever. Mogelijk wil uw verzekeraar co-financieren. 

Is er een speciale PMO voor de mobiliteitsbranche?

Ja, BOVAG heeft samen met ArboNed een PMO Metaal ontwikkeld. Dit is een unieke, branchegerichte online gezondheidscheck, die kan worden aangevuld met fysieke onderzoeken. Het geeft snel en gemakkelijk inzicht in de mentale en fysieke gezondheid van uw werknemers. De PMO vindt u in de diensten-catalogus.

Op de website van ArboNed kunt u meer lezen over deze PMO. 

Artikel delen